Pożegnanie zimy

Oddział przedszkolny oraz klasy I – III pożegnały zimę śpiewając piosenki i recytując wiersze. Nie zabrakło Marzanny, która tradycyjnie została spalona. Radosne powitanie wiosny można zauważyć również w salach lekcyjnych…

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES