Ogólnopolska Akcja Ekologiczna ,,Oddaj zużyty telefon komórkowy, odbierz nowy aparat fotograficzny”

recyklingSamorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę zużytych telefonów komórkowych przeznaczonych do recyclingu.
Jednocześnie przypominany, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
W ten sposób także nasi uczniowie mogą pokazać, że są ECO, przyczynić się do działań na rzecz ochrony środowiska, a także powalczyć o cyfrowe aparaty fotograficzne dla naszej szkoły.
Zużyte telefony należy przynosić do opiekuna SU p. Joanny Biegasiewicz ( do 15 maja).
Dziękujemy!!!