Ruszyła nowa edycja (2015) projektu „Szkoła Współpracy”. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.
Nasza szkoła właśnie dostała się do programu Szkoły Współpracy. Warsztaty z tego projektu odbyły się 23 marca br. w hotelu Atut w Licheniu Starym. Szkołę reprezentowała pani dyrektor Elżbieta Jarka oraz pani Alicja Szymańska. W imieniu Rady Rodziców występowały Panie: Renata Żabierek- przewodnicząca Rady Rodziców, Justyna Sztuba oraz Emilia Nowak. Uczniów naszej Szkoły reprezentowały uczennice klasy V : Kornelia Bagrowska, Aleksandra Matela i Martyna Sztuba.
Podczas tych warsztatów poznaliśmy Szkołę, z którą będziemy współpracować, a mianowicie Szkołę Podstawową z Kawnic oraz jej reprezentantów z panią Dyrektor Haliną Warzychowską na czele. Poznaliśmy również panią trener opiekującą się naszymi Szkołami – panią Grażynę Główczyk.
Jednym z najważniejszych celów projektu „Szkoła Współpracy” jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji pracy placówki.
W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.
Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w przeprowadzeniu debat i stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.
Pierwszy warsztat (7h) pozwolił uczestnikom poznać:
• zasady udanej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli,
• prawne aspekty współpracy
• dobre praktyki i przykłady satysfakcjonującej współpracy
• zasady prowadzenia debat.

Po pierwszym warsztacie zespoły szkolne i przedszkolne przeprowadzą w swoich placówkach debaty na temat oczekiwań dotyczących współpracy całej społeczności szkolnej.
W czasie drugiego warsztatu (7h) dzięki wspólnej pracy rodziców, uczniów i nauczycieli powstaną założenia indywidualnych, szytych na miarę placówki, szkolnych lub przedszkolnych programów współpracy.

Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o udziale w projekcie.
Efektem udziału w projekcie i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców będzie opracowanie Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania, po zakończeniu udziału szkoły w projekcie.

3 2 4 6 5 1