Sprzątanie świata

W piątek 25 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „sprzątanie świata”. Od godziny 10:00 uczniowie poszczególnych klas wraz z opiekunami wyruszyli według wcześniej ustalonego harmonogramu zbierać śmieci. Nie ukrywamy było ich sporo, zwłaszcza w przydrożnych rowach prowadzących wzdłuż głównych dróg.
Na zakończenie akcji wszyscy otrzymali od Pani dyrektor w podziękowaniu cukierki.
Akcja ta przynosi zawsze korzyści, ale również uświadamia nam, jak ważna jest dbałość o czyste otoczenie, w którym żyjemy!

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES