Ślubowanie pierwszoklasistów

„Uroczyście ślubujemy! Za trud i pracę dziękujemy!””
To hasło towarzyszyło wszystkim zebranym na uroczystości ślubowania pierwszoklasistów dnia 23. 10. 2015r.
Przepiękna, kolorowa dekoracja, jesienne akcenty, to wszystko praca rodziców pierwszoklasistów, którzy bardzo zaangażowali się w święto swoich pociech.
Na początku dziesiątka pierwszoklasistów założyła ślubowanie na sztandar szkoły, później były piosenki i wierszyki w wykonaniu bohaterów uroczystości.
Później nastąpiło uroczyste pasowanie przez panią dyrektor Elżbietę Jarka na ucznia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu.
Rada Rodziców wręczyła wszystkim ślubującym upominki a sołtys Ostrowąża p. Wojciech Chmielewski obdarował wszystkich słodkościami.
Zebrani rodzice, zaproszeni goście i cała społeczność szkolna nagrodziła brawami występy uczniów.
Na koniec rodzice przygotowali również słodki poczęstunek by dzień ten najmłodsi uczniowie zapamiętali jak najdłużej.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES