Zajęcia w terenie klas I – III

W dniu 23 listopada 2016r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Ślesina. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy lekarza weterynarii. Dzieci czynnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach i chętnie wykonywały powierzone zadania.
Kolejnym punktem wycieczki były warsztaty plastyczne w Bibliotece Publicznej. Dzieci wysłuchały bajki o Mikołaju a potem z gotowych elementów sklejały Mikołaja.
Na zakończenie wycieczki dzieci odwiedziły Urząd Pocztowy skąd wysłały własnoręcznie zaadresowane listy z pozdrowieniami do swoich rodziców.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES