Prawa Pacjenta Dziecka w szkole

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”. Celem akcji jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych. Główne założenie to przeprowadzenie lekcji w oparciu o przygotowane scenariusze o tematyce zdrowotnej.
2 czerwca szkołę odwiedziła pani Magdalena Garstka – Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, która przeprowadziła z uczniami klas 0 – VI zajęcia na temat praw dzieci – małych pacjentów szpitali. Zajęcia miały formę warsztatową i spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, które bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu wykazując się dość sporą wiedzą z omawianego tematu.
Akcja edukacyjna „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole” została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.

20170602_085940 20170602_101902 20170602_102155 20170602_102417
20170602_102430 20170602_103219 20170602_103442 20170602_103844