Jarmark Ochwaśnicki 2017

W niedzielne popołudnie 24 września, uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego z Ostrowąża zaprezentowali się podczas Jarmarku Ochwaśnickiego w Ślesinie.