Ślubowanie Pierwszaków

Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. Wspólnie z Wychowawcą i Rodzicami przygotowują uroczystość, podczas której zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i rodzicami, koleżankami i kolegami oraz zaproszonymi gośćmi. 24 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Egzamin klasy pierwszej z wychowawczynią panią Teresą Czerniejewską zdany celująco.