,,Czyste powietrze wokół nas” – program edukacyjny przedszkolaków

W ciągu całego roku szkolnego w Oddziale Przedszkolnym realizowany był program edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”. Nasi najmłodsi na zajęciach warsztatowych poznali dinozaura Dinka i jego przygody.
Zaangażowali wszystkie zmysły i podjęli różne formy aktywności dzięki metodom aktywizującym;
– umożliwiającym wchodzenie w rolę ( zabawa w pociąg, zabawa w kwiatki, ćwiczenia oddechowe, nauka piosenki o Dinku );
– kształtującym umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów ( rozpoznawania źródeł i przyczyn dymu, ,,burza mózgu” );
– kształtującym umiejętność właściwego rozumienia i interpretacji terminów symboli ( odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia, projektowanie znaczków NIE PAL PRZY MNIE );
– kształtujących umiejętność komunikowania się, współpracy i odpowiedzialności ( praca plastyczna w grupach ).
Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku, w jakim dzieci wzrastają. Pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, dopiero potem instytucje wychowawcze takie, jak przedszkole, szkoła i grupa rówieśnicza. Z badań wynika jednoznacznie, że prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo. Dlatego tak ważne jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Mamo, Tato, nie pal przy mnie!