Akcja Sprzątanie świata 2019

Jak co roku dołączyliśmy do kolejnej akcji „Sprzątnie świata”. Tegoroczne hasło „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” mobilizowało do pracy. Akcję zorganizowały pani Beata Dziurska oraz Aleksandra Pieczyńska.