Kadra

1. Elżbieta Jarka – dyrektor, matematyka, zajęcia komputerowe

2. Mirosława Cichos – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie integrujące i terapia pedagogiczna
3. Teresa Czerniejewska – edukacja wczesnoszkolna z edukacją teatralną, nauczanie początkowe z arteterapią, oligofrenopedagogika
4. Marta Dąbek – logopeda, edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
5. Beata Dziurska – religia, przyroda, biologia, ochrona środowiska, plastyka, oligofrenopedagogika, technika z informatyką, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna z muzyką
6. Milena Fakirmalowa – język angielski, doradztwo zawodowe
7. Patrycja Krzyżak – wychowanie przedszkolne (zajęcia indywidualne), edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog
8. Magdalena Ksionszczak – muzyka, plastyka, przyroda, informatyka, edukacja wczesnoszkolna
9. Anita Maciejewska – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie
10. Aleksandra Pieczyńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
11. Danuta Przygodzka – język polski, bibliotekoznawstwo
12. Ewa Pucek – pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
13. Alicja Szymańska – historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
14. Aleksandra Wardęcka – matematyka, język polski
15. Ilona Chojnacka – język angielski
16.Marzena Baumann – język niemiecki
17. Małgorzata Degórska – Antczak – chemia
18. Elżbieta Fijałkowska – geografia
19. Jan Milwicz – fizyka, matematyka
20. Małgorzata Gostyńska – fizyka
21. Monika Lisiecka – pedagog szkolny
22. Renata Kolińska – terapia pedagogiczna