VI Rajd rowerowy

21 września 2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu wyruszyli na VI Rajd rowerowy pod hasłem „Dla Niepodległej – od krańca do krańca gminy”. Pokonaliśmy 40km, punktem docelowym był pomnik w Ignacewie, gdzie uczniowie zapoznali się z historią ważnych wydarzeń powstania styczniowego. Następnie w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w pizzerni, a na rynku w Ślesinie podziwialiśmy wystawę zdjęć z rekonstrukcji bitwy pod Ignacewem. Rajd zorganizowała pani Alicja Szymańska nauczyciel historii i wychowania fizycznego.

Projekt „Sto na sto”

W ramach Projektu „Sto na Sto!” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w okresie od września do listopada 2018 r. odbywają się lekcje w stu wybranych szkołach podstawowych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych przedstawione są losy Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży.
Również nasza szkoła dołączyła do tego projektu. Spotkanie dla klas V – VIII odbyło się 6 września, poprowadził je pan Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „WYKLĘCI” oraz syn Żołnierza Wyklętego pan Gabriel Kubacki.
Tą niezapomnianą lekcję historii zorganizowała pani Alicja Szymańska.

Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2017/2018

22 czerwca o godzinie 10:00 dzwonek zadzwonił po raz ostatni. Tego dnia zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2017/2018. Na szkolnym korytarzu zebrali się wszyscy uczniowie, rodzice, zaproszeni goście i nauczyciele. Pani dyrektor Elżbieta Jarka wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Bardzo miłą niespodzianką był przyjazd przedstawicieli projektu „Autostrada do szkoły” którzy wręczyli klasie I nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie projektu. Szkoła otrzymała stojaki na rowery i kamerę. Serdecznie dziękujemy. Na zakończenie część artystyczną zaprezentowały przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III i IV – VI.

Łączy nas piłka

14 czerwca 2018r. również w naszej szkole uroczyście rozpoczęliśmy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Inicjatorką tego wydarzenia była pani Alicja Szymańska nauczyciel wychowania fizycznego.

Spotkanie autorskie w ramach projektu „Koziołek Matołek wędruje do..”

13 czerwca uczniowie klasy IV pod opieką pani Aleksandry Wardęckiej uczestniczyli w spotkaniu autorskim w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ślesin z panem Marcinem Pałaszem. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „Koziołek Matołek wędruje do..” realizowanego przez Bibliotekę. W ramach projektu zorganizowany został konkurs multimedialny pt.: „Nagrodzeni statuetką Koziołka Matołka” skierowany do uczniów klas IV wszystkich Szkół Podstawowych na terenie gminy Ślesin. Zadaniem było wykonanie prezentacji multimedialnej o pisarzach, którzy za swoją twórczość otrzymali nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego.
Laureatem konkursu został uczeń naszej szkoły Adrian Ciesielski, który zajął III miejsce.
Gratulujemy!