Zdalne nauczanie

Harmonogram konsultacji – pobierz

Konsultacje – procedura – pobierz

Plan klasy 0-3 – pobierz

Plan klasy 4-8 – pobierz

Kształcenie na odległość – pobierz

Poradnik – pobierz

Sposoby porozumiewania się – pobierz

Ocenianie zdalne – pobierz

Instrukcja przekazywania materiałów – pobierz

Sposoby dokumentowania realizacji zadań – pobierz

Zasady korzystania z komunikatorów – pobierz