Kadra

1. Elżbieta Jarka – dyrektor, matematyka, informatyka

2. Marzena Baumann – język niemiecki
3. Ilona Chojnacka – język angielski
4. Teresa Czerniejewska – edukacja wczesnoszkolna z edukacją teatralną, nauczanie początkowe z arteterapią, oligofrenopedagogika
5. Marta Dąbek – logopeda, edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
6. Małgorzata Degórska – Antczak – chemia
7. Beata Dziurska – religia, przyroda, biologia, ochrona środowiska, plastyka, oligofrenopedagogika, technika z informatyką, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna z muzyką
8. Milena Fakirmalowa – język angielski, doradztwo zawodowe
9. Elżbieta Fijałkowska – geografia
10. Małgorzata Gostyńska – fizyka
11. Paulina Jaskulska – język polski
12. Joanna Karczyńska – logopeda
13. Patrycja Krzyżak – wychowanie przedszkolne (zajęcia indywidualne), edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog
14. Magdalena Ksionszczak – muzyka, plastyka, przyroda, informatyka, technika, edukacja wczesnoszkolna
15. Anita Maciejewska – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie
16. Katarzyna Pawlaczyk – bibliotekoznawstwo
17. Aleksandra Pieczyńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
18. Danuta Przygodzka – język polski, bibliotekoznawstwo
19. Ewa Pucek – pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
20. Rachela Stranc – język polski
21. Alicja Szymańska – historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
22. Ewa Szymczak – edukacja bezpieczeństwa
23. Aleksandra Wardęcka – matematyka, język polski
24. Katarzyna Witkowska – Glegoła – wychowanie do życia w rodzinie