Kadra

 1. Elżbieta Jarka – dyrektor, matematyka, informatyka
 2. Danuta Borkowska – chemia
 3. Marta Chmielewska – matematyka, fizyka
 4. Marta Dąbek – logopeda, edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 5.  Beata Dziurska – religia, geografia, przyroda, biologia, ochrona środowiska, plastyka, oligofrenopedagogika, technika z informatyką, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna z muzyką
 6. Milena Fakirmalowa – język angielski, doradztwo zawodowe
 7. Karolina Jarmuż – Mazurek – edukacja wczesnoszkolna
 8. Patrycja Krzyżak – wychowanie przedszkolne (zajęcia indywidualne), edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog
 9. Magdalena Ksionszczak – muzyka, plastyka, przyroda, informatyka, technika, edukacja wczesnoszkolna
 10. Dominika Lange – wychowanie przedszkolne
 11. Aleksandra Pieczyńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 12. Ewa Pucek – pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo
 13. Alicja Szymańska – historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 14. Ewa Szymczak – edukacja bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
 15.  Aleksandra Wardęcka – język polski, matematyka
 16.  Edyta Wiśna – edukacja wczesnoszkolna
 17. Beata Zalewska – Radziejewska – język niemiecki