Kadra

 1. Elżbieta Jarka – dyrektor, matematyka, informatyka
 2. Marzena Baumann – język niemiecki
 3. Marta Chmielewska – matematyka
 4. Marta Dąbek – logopeda, edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 5. Małgorzata Degórska – Antczak – chemia
 6.  Beata Dziurska – religia, przyroda, biologia, ochrona środowiska, plastyka, oligofrenopedagogika, technika z informatyką, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna z muzyką
 7. Milena Fakirmalowa – język angielski, doradztwo zawodowe
 8. Elżbieta Fijałkowska – geografia
 9. Małgorzata Gostyńska – fizyka
 10.  Karolina Jarmuż – edukacja wczesnoszkolna
 11. Joanna Karczyńska – logopeda
 12. Patrycja Krzyżak – wychowanie przedszkolne (zajęcia indywidualne), edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog
 13. Magdalena Ksionszczak – muzyka, plastyka, przyroda, informatyka, technika, edukacja wczesnoszkolna
 14. Anita Maciejewska – wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie
 15.  Katarzyna Pawlaczyk – bibliotekoznawstwo
 16. Aleksandra Pieczyńska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 17. Ewa Pucek – pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
 18. Alicja Szymańska – historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 19. Ewa Szymczak – edukacja bezpieczeństwa
 20.  Aleksandra Wardęcka – matematyka, język polski
 21.  Katarzyna Witkowska – Glegoła – wychowanie do życia w rodzinie
 22. Edyta Wiśna – edukacja wczesnoszkola