Dokumenty

Statut – pobierz

Program wychowawczo – profilaktyczny – pobierz

Koncepcja pracy szkoły – pobierz

Wewnątrzszkolne zasady oceniania – pobierz

Dokumentacja rekrutacji 2022/2023 – przedszkole:
karta zgłoszenia
upoważnienie
deklaracja
zgoda 1
zgoda 2
zgoda 3
zgoda 4
zgoda 5

Dokumentacja rekrutacji 2022/2023 – klasa I:
karta 1
karta 2

Zarządzenie dyrektora w sprawie warunków opłat za wyżywienie – dokument 1

Zarządzenie dyrektora w sprawie warunków opłat za wyżywienie – dokument 2