Samorząd

Skład samorządu:
Przewodniczący: Alicja Bocian
Zastępca Przewodniczącego: Zuzanna Gołdyn
Skarbnik: Marek Jagielski

Opiekun SU:Beata Dziurska