Samorząd

Skład samorządu:
Przewodniczący: Damian Wiśniewski
Zastępca Przewodniczącego: Alicja Bocian
Skarbnik: Aneta Maciejewska

Opiekun SU:Beata Dziurska