Pedagog

5 przydatnych wskazówek przed rozpoczęciem nauki zdalnej

Uczniowie! Będzie dobrze i wyjdzie słońce.

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”

Współpraca z rodzicami podczas zdalnego nauczania