Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek 15 października 2015 r. o godzinie 13:00 w naszej szkole uczniowie
kl. II i III oraz przedszkolaki i zerówkowicze wystąpili z bardzo pięknym przedstawieniem dedykowanym wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji ich święta.
Na początku uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Jarka złożyła wszystkim zebranym nauczycielom, nauczycielom emerytom i pracownikom obsługi, słowa podziękowania, uznania i życzenia dalszej pasji w wykonywaniu pracy nauczyciela.
Szczególnie wyróżniającym się nauczycielom w minionym roku szkolnym wręczyła nagrody. Również sołtys Ostrowąża Pan Wojciech Chmielewski złożył życzenia i wręczył kwiaty na ręce pani dyrektor.
Były wierszyki, piosenki oraz „Samba dla pani”, którą brawurowo wykonały przedszkolaki. Wszystkich zebranych wzruszyła również przepiękna piosenka pt. „Laleczka
z saskiej porcelany”.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego jak i przedstawiciele Rady Rodziców
z Panią przewodniczącą Justyną Sztubą wręczyli wszystkim nauczycielom kwiaty,
a najmłodsi artyści na koniec poczęstowali pięknym jabłuszkiem z dołączonymi życzeniami od wszystkich uczniów.
Po części artystycznej Rada Rodziców zaprosiła wszystkich nauczycieli i gości
na słodki poczęstunek.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES