Nasi uczniowie …

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu wyrażają swój sprzeciw przeciw likwidacji tej placówki i tak ją wspierają… Edit: w prezentacji wykorzystaliśmy piosenkę „Nasza Szkoła” Julii Grzybek. https://spostrowaz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/video-1610697070.mp4