O bezpieczeństwie słów kilka…

Świadomi zagrożeń, w taki sposób możemy podsumować spotkanie z panem dzielnicowym, sierż. sztab. Mirosławem Lewandowskim. Podczas spotkania, które odbyło się 31 stycznia 2018r. uczniowie zostali poinformowani o niebezpiecznych zabawach w czasie ferii zimowych na świeżym powietrzu oraz o zagrożeniach wynikających z korzystania z internetu.

Dzień Babci i Dziadka

19 stycznia na sali OSP w Ostrowążu, odbyła się uroczystość, którą wnukowie dedykowali swoim babciom i dziadkom. Przygotowanym programem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci wyraziły swoją miłość, wdzięczność za troskę i opiekę. Uczniowie klas 0-III śpiewali piosenki, tańczyli, recytowali wiersze, odgrywali skecze. Licznie zgromadzeni dziadkowie ze wzruszeniem obejrzeli występy i wysłuchali życzeń od wnuków oraz przyjęli upominki przygotowane przez dzieci. Po występach dziadkowie ze swoimi wnukami spędzili czas przy słodkim poczęstunku, który przygotowały mamy uczniów.

Choinka

Zabawa choinkowa to już tradycja w naszej szkole. W tym roku odbyła się 18 stycznia. Uczniowie całej szkoły uczestniczyli w różnych konkursach z nagrodami. Bawili się przy muzyce, nie zabrakło także Św. Mikołaja, który rozdał dzieciom prezenty. Niektórzy nawet zaprezentowali swoje talenty przed Mikołajem. Zabawę choinkową poprzedziły przygotowane przez klasy 0-VII i wychowawców występy artystyczne. Było bajkowo, tanecznie, muzycznie i kabaretowo oczywiście. Zabawę choinkową zorganizowała Rada Rodziców. Dziękujemy.

Święto Patrona Szkoły

8 stycznia w rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego w naszej szkole odbył się Dzień Patrona. Pani dyrektor Elżbieta Jarka uroczyście otworzyła obchody Dnia Patrona w naszej szkole. Na początku każda z klas przedstawiła krótkie wiersze o Kornelu Makuszyńskim. Następnie uczniowie zapoznali się z prezentacją na temat życia i twórczości pisarza. W klasach IV – VII odbył się konkurs wiedzy natomiast w klasach młodszych konkurs plastyczny na temat Kornela Makuszyńskiego. W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Koziołek Matołek”, którego inicjatorkami były pani Teresa Czerniejewska i pani…