Jarmark Ochweśnicki 2018

Podczas V Jarmarku Ochweśnickiego w Ślesinie, który odbył się 30 września naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas IV – VIII. Taniec narodowy krakowiak oraz taniec z flagą uczniowie przygotowali z panią Beatą Dziurską i Magdaleną Ksionszczak. W konkursie gwary ochweśnickiej brał udział uczeń klasy III Filip Purczyński pod opieką pani Aleksandry Pieczyńskiej.

Mnożymy do 100 na 100 lat Polski Niepodległej

28 września w naszej szkole świętowaliśmy VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Mnożymy do 100 na 100 lat Polski”. Poszczególni przedstawiciele klas IV – VIII wzięli udział w „Familiadzie matematycznej”. W wyśmienitych nastrojach i z uśmiechem na ustach uczniowie z poszczególnych drużyn, rachowali i rozwiązywali zadania matematyczne. Tego dnia każdy uczeń, nauczyciel, rodzic mógł zostać „Królem tabliczki mnożenia”, jeśli poprawnie odpowiedział na 10 przykładów z tabliczki. Organizatorką Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole była pani Aleksandra Wardęcka.

VI Rajd rowerowy

21 września 2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu wyruszyli na VI Rajd rowerowy pod hasłem „Dla Niepodległej – od krańca do krańca gminy”. Pokonaliśmy 40km, punktem docelowym był pomnik w Ignacewie, gdzie uczniowie zapoznali się z historią ważnych wydarzeń powstania styczniowego. Następnie w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w pizzerni, a na rynku w Ślesinie podziwialiśmy wystawę zdjęć z rekonstrukcji bitwy pod Ignacewem. Rajd zorganizowała pani Alicja Szymańska nauczyciel historii i wychowania fizycznego.

Wyjazd do kina

19 września 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcji filmu pt.: „Dywizjon 303” w kinie Centrum w Koninie. Film ten był lekcją historii na temat bohaterskich losów polskich lotników z Dywizjonu 303 podczas bitwy o Anglię. Wyjazd zorganizowała pani Emilia Broniszewska nauczyciel języka polskiego. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na posiłek w restauracji McDonald.

Projekt „Sto na sto”

W ramach Projektu „Sto na Sto!” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w okresie od września do listopada 2018 r. odbywają się lekcje w stu wybranych szkołach podstawowych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych przedstawione są losy Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Również nasza szkoła dołączyła do tego projektu. Spotkanie dla klas V – VIII odbyło się 6 września, poprowadził je pan Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „WYKLĘCI” oraz…