Informacja

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zachowując zasady reżimu sanitarnego (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp). Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Podczas przebywania uczniów na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze) istnieje obowiązek utrzymywania dystansu oraz zakrywania nosa.