„ KLASA Z GWIAZDKĄ”

SU ogłasza konkurs na wystrój klas z okazji
Świąt Bożego Narodzenia pod hasłem „ KLASA Z GWIAZDKĄ”
smiling-star-hi

1. Zadaniem jest wykonanie przez uczniów bożonarodzeniowej dekoracji swojej klasy.
2. Ocenie podlega:

• gazetka,
• wystrój okien,
• ogólny wygląd klasy

3. Jury dokona oceny klas , biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• estetyka
• wkład uczniów w dekorację sal
• oryginalność
• funkcjonalność
• zgodność z tematem
4. Rozstrzygnięcie konkursu 19 grudnia 2014 r.