Samorząd

Skład samorządu:
Przewodniczący: Hubert Pieszak
Zastępca Przewodniczącego: Damian Wiśniewski
Skarbnik: Julia Tomaszewska
Sekcja dekoracyjna: Kinga Roszak, Julia Tomaszewska
Opiekun SU:Beata Dziurska