Wieczór z piosenką

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają…”
Słowa tego cytatu towarzyszyły wszystkim zebranym uczestnikom wieczoru z piosenką, który odbył się po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu, 22 listopada 2012r. w dzień wspomnienia Św. Cecylii uważanej za patronkę śpiewu.

Czytaj więcej…

„Wszystkie kolory świata”


Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu przystąpiła po raz drugi do Projektu Edukacyjnego UNICEF „Wszystkie kolor świata”, który rozpoczął się w listopadzie 2012r. Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji. Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne poprzez zebranie środków potrzebnych na ratowanie życia dzieci w Czadzie w Afryce.

Czytaj więcej…