Czas nadziei…

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary

w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły

radość oraz wzajemną życzliwość,

by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu

Nauczyciele i Pracownicy