Informacja

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły
oraz oddziału przedszkolnego.
Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019r.
pracownicy naszej szkoły przystąpią do strajku.
Szkoła zapewnia jednak uczniom
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z poważaniem
Elżbieta Jarka
Dyrektor Szkoły