„Wszystkie kolory świata”

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają…”

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu przystąpiła po raz drugi do Projektu Edukacyjnego UNICEF „Wszystkie kolor świata”, który rozpoczął się w listopadzie 2012r. Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji. Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne poprzez zebranie środków potrzebnych na ratowanie życia dzieci w Czadzie w Afryce.

W grudniu 2012r. uczniowie całej szkoły zapoznali się z regulaminem i celem projektu. Podczas wspólnego spotkania zaprezentowano materiały na temat projektu. Następnie uczniowie przygotowali specjalną charytatywną laleczkę UNICEF – symbol pomocy. Wszyscy zaangażowanymi w projekcie: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, wykazali się dużą pomysłowością i przygotowali 7 laleczek według szablonu podanego przez UNICEF. Każda laleczka otrzymała „akt urodzenia”, na którym zawarte zostały informacje opracowane przez twórców laleczek na temat obyczajów, koloru skóry, imienia i kraju, z którego laleczka pochodzi.
W dalszym etapie projektu na przełomie stycznia i lutego 2013r. chętne osoby zaopiekowały się wybraną laleczką. Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Czadzie, przekazując na ten cel darowiznę, kwotę w wysokości 10zł;
W przeprowadzonym Projekcie edukacyjnym „Wszystkie Kolory Świata” Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w roku szkolnym 2012/2013 zebrała kwotę w wysokości 75zł; co stanowi pakiet 80 szczepionek przeciw groźnym chorobom tj; polio, odra, cholera, dla dzieci potrzebujących w Czadzie. Kwota ta została przesłana na konto: 04 1020 1026 0000 1102 0204 8577.

Projekt ten był doskonałą okazją do niesienia pomocy innym, społecznej integracji oraz edukacji w zakresie tolerancji. Koordynatorem projektu była pani Magdalena Ksionszczak.
W czasie trwania projektu spośród wszystkich laleczek wyłoniono jedną, która wzięła udział w konkursie na „Najbardziej oryginalną laleczkę”. Konkurs trwa od 25 marca do 8 kwietnia. Laleczka, która reprezentuje naszą szkołę w konkursie to Alana, wykonana przez uczennice klasy IV Sandrę Nowak i jej mamę.
Chcemy prosić Was o oddanie głosu na naszą laleczkę. Użytkownicy Facebooka wchodząc na stronę UNICEF POLAND oraz zakładkę WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA klikając pod zdjęciem naszej laleczki – oddajecie jednocześnie swój głos. Zwycięzcą konkursu zostanie laleczka, która zbierze najwięcej głosów. Nagrodą w konkursie jest wizyta Majki Jeżowskiej na terenie szkoły i wspólna zabawa, na którą już dziś w ramach podziękowania serdecznie Was zapraszamy!

Halloween

W dniu 31 października 2012 r. w naszej szkole w ramach cyklu „Spotkania z kulturą krajów anglojęzycznych” odbyła się akcja poświęcona świętu Haloween przygotowana prze d Elwirę Jeglińską – nauczycielkę języka angielskiego wraz z uczniami naszej szkoły.
Haloween to uroczysość, która jet kultywowana w większości krajów anglojęzycznych, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Święto to wywodzi się najprawdopodobniej z celtyckiego obrządku Samhain, które wiązano z zacieraniem się granicy między światem ludzi żyjących i zmarłych. W celu odsraszania złych duchów 31 października ubierano się w maski, a ganki ozdabiano wykonanymi z brukwi lub rzepy lampionami. Z czasem ww. rośliny zasąpiła wydążona dynia.

Więcej w załączniku…

Spotkania z kulturą


Artystyczny Kogel Mogel to połączenie kultury, sztuki i nauki. Celem przewodnim działań jest poznawanie różnych gatunków muzyki połączonych z działaniami integrującymi artystów z widownią. Przedstawienia tworzą profesjonaliści oraz pasjonaci – muzycy, aktorzy, tancerze, którzy swój talent prezentują w sposób jak najbardziej przystępny danej grupie wiekowej odbiorców.
Cykl 10 spotkań edukacyjno-muzycznych kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Artystyczny Kogel Mogel edukuje młodych ludzi w kierunku artystycznym. Odwiedza szkołę i zaprasza w niesamowitą podróż artystyczną, w poznawaniu obcej kultury, opery, teatru i sali koncertowej. Poprzez te spotkania szkoła stwarza doskonałe warunki do realizacji podstawy programowej, spełniając założenia rozporządzenia MENz 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej w poszczególnych typach szkół, w której mowa jest o obcowaniu z „żywą” muzyką i udziale uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych

Więcej w załączniku…