Akcja Sprzątanie świata 2019

Jak co roku dołączyliśmy do kolejnej akcji “Sprzątnie świata”. Tegoroczne hasło “Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” mobilizowało do pracy. Akcję zorganizowały pani Beata Dziurska oraz Aleksandra Pieczyńska.