Na ludowo… X Jarmark Ochweśnicki

Na tegorocznym Jarmarku Ochweśnickim w Ślesinie było z przytupem… zatańczyliśmy trojaka i zaśpiewaliśmy na ludowo.