Narodzenie Pańskie opowiedziane kolędami

19 grudnia w naszej szkole odbyły się jasełka pt.: „Narodzenie Pańskie opowiedziane kolędami” na przedstawienie przybyli zaproszeni goście, rodzice. Spotkanie przebiegło w miłej i świątecznej atmosferze. Na zakończenie we wspólnym wykonaniu zabrzmiała kolęda „Podnieś rękę, Bożę Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą”.