Narodowe czytanie

Nasz szkoła wzięła udział w inicjatywnie Czytanie narodowe pod patronem honorowym pary prezydenckiej RP.

Nauczyciele, uczniowie odczytali fragmenty utworu Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”.