IX Integracyjny Festiwal Nauki

19 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu wzięli udział w IX Integracyjnym Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy patronacie honorowym Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  Zespół projektowy w składzie: Kuba Tomaszewski, Janusz Szymański i Kamil Lewandowski zaprezentował projekt pt.: „Drukowanie przestrzenne – oblicza druku 3D”. Pasja i zaangażowanie uczniów przełożyła się na uznanie komisji konkursowej. Spośród 11 prezentacji podczas Festiwalu uczniowie zdobyli puchar i II miejsce. Opiekunkami projektu były pani Marta Chmielewska i Magdalena Ksionszczak.