Pamiętamy … Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Było dla Niemców zaskoczeniem, ale z góry jego losy były przesądzone. Symbolem obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim stał się żonkil – żółty kwiat, którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Kwiaty te stały się dla nas, współczesnych, symbolem pamięci, szacunku i nadziei.
Organizowana od 2013 roku przez Muzeum Polin akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.
Dziękujemy pani Alicji Szymańskiej za wzruszającą i pouczającą lekcję na temat Powstania w Getcie Warszawskim.