227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych. 27 kwietnia dla społeczności szkolnej apel przygotowali uczniowie klasy V i VI wraz z panią Alicją Szymańską, część muzyczną opracowała pani Magdalena Ksionszczak.