Jubileuszowa 25 Akcja Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” i nasi uczniowie w akcji!…
Przed sprzątaniem uczniowie wysłuchali pogadanki na temat segregacji śmieci, którą przygotowała pani Beata Dziurska.