Jarmark Ochweśnicki 2018

Podczas V Jarmarku Ochweśnickiego w Ślesinie, który odbył się 30 września naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas IV – VIII. Taniec narodowy krakowiak oraz taniec z flagą uczniowie przygotowali z panią Beatą Dziurską i Magdaleną Ksionszczak. W konkursie gwary ochweśnickiej brał udział uczeń klasy III Filip Purczyński pod opieką pani Aleksandry Pieczyńskiej.