Wieczór dla Niepodległej „Pisk Białego Orła”

8 listopada została wystawiona inscenizacja z okazji – listopadowego Święta Niepodległości pt. „ Pisk Białego Orła” wg scenariusza Adama Szafrańca. Fabuła została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę – wymarsz OJCA i jednego z SYNÓW na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu POETĘ, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się BIAŁY ORZEŁ, którego głos – pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność.
Akcja rozgrywała się w izbie chałupy. Fabuła została mocno wzbogacona muzyką, która budowała nastrój i emocje za sprawą ilustracji muzycznej Legendy o Białym Orle oraz siedmiu piosenek ściśle związanych z fabułą.
Dzięki roli POETY scenariusz był urozmaicony fragmentami poezji i prozy okresu zaborów. Co więcej, POETA swoją rolę wygłaszał wierszem rymowanym. Podobnie jak KOT, symbolizujący w scenariuszu bierność części wsi polskiej, której obojętny był los ojczyzny. Postawę chłopów, którzy w tym trudnym dla Polski czasie swoją uwagę skupili jedynie na własnym bycie dobitnie podkreślało wypowiedziane przez KOTA zdanie: „Mnie tam wszystko jedno, byle miska była pełna”.

Przedstawienie połączono z „Wieczornicą”, podczas której śpiewano pieśni patriotyczne przy akompaniamencie pana Stanisława Gołdyna. W przygotowaniu scenografii pomagały panie : Katarzyna Kołakowska – Frątczak, Patrycja Krzyżak, Emilia Nowak, Alicja Operacz, Justyna Sztuba, Milena Fakirmalowa i Emilia Broniszewska. Koło Gospodyń Wiejskich, rodzice i nauczyciele SP w Ostrowążu przygotowali słodki poczęstunek.
Goście, którzy tłumnie przybyli na ten wieczór, byli bardzo wzruszeni. Długo i na stojąco oklaskiwali młodych artystów. Wielu z nich nie kryło łez wzruszenia. Uczniom podziękował przybyły na tę uroczystość burmistrz Miasta i Gminy Ślesin pan Mariusza Zaborowski i radny pan Andrzej Dąbek oraz pani dyrektor Elżbieta Jarka.
Inscenizację przygotowały panie: Alicja Szymańska i Magdalena Ksionszczak.