Wyjazd do kina

29 października uczniowie klas V – VIII uczestniczyli w wyjeździe do kina Helios w Koninie na film pt.: „Legiony”.
Była to lekcja historii o polskich żołnierzach podczas I wojny światowej, którzy tworzyli formację przyszłej armii. Film „Legiony” wywarł wśród uczniów wiele emocji.
Organizatorem wyjazdu była pani Ilona Chojnacka.