Informacja – zdalne nauczanie

W zawiązku z zaistniałą sytuacją od 16 marca 2020r. obowiązuje nauczanie zdalne według wytycznych MEN i Organu Prowadzącego.
Za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniowie będą otrzymywać od nauczycieli zadania, materiały, ćwiczenia, filmy instruktażowe.
Informację zwrotną uczniowie powinni przesłać nauczycielowi za pomocą podanego sposobu kontaktu (e-mail, e-dziennik, inny).
Bardzo proszę Rodziców o wsparcie i pomoc w realizacji tego zadania.
Bieżące informacje będą przekazywane za pomocą e-dziennika i strony internetowej.

Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor Elżbieta Jarka