Kolędnicy – wędrownicy

Hej kolęda, kolęda! Aniołowie grają, pastuszkowie śpiewają, więc i my przyłączyliśmy się do radosnego muzycznego orszaku podczas grudniowego „Spotkania z kulturą”. W czasie tego spotkania zostaliśmy zaczarowani tak dobrze znanym nutom najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, jednocześnie odkrywając ich historię…

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES