ZDROWIE PSYCHICZNE – Stres w naszym życiu, Depresja

Spotkanie z terapeutą  uzależnień od alkoholu i narkotyków

Uczniowie klas IV- VIII mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu online ,,Stres w naszym życiu”, które zostało poprowadzone przez psychologa, terapeutę uzależnień od narkotyków i alkoholu – Panią Patrycję Kaczmarkowską. Podczas zajęć przedstawiła  ona młodzieży  źródła i rodzaje stresu. Następnie uczyła radzenia sobie z nim. Spotkanie zorganizowała pani Milena Fakirmalowa.

Warsztaty

Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniu online z pedagogiem szkolnym Ewą Pucek, na którym został poruszony problem depresji wśród dzieci i młodzieży. Pedagog zwróciła szczególną uwagę, aby w obecnych trudnych czasach pandemii uczniowie utrzymywali stały kontakt z rówieśnikami przez dostępne środki komunikacji i nigdy nie bali zwrócić się o pomoc do rodziców, wychowawców lub innych osób.