Spotkania ze Słowem Bożym

Podsumowanie spotkania ze Słowem Bożym w XIII Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym.

Pomysły uczniów na interpretację spotkania z Pismem Świętym: