#SzkołaDoHymnu

O godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele naszej szkoły przystąpili do akcji #SzkołaDoHymnu. Wspólne odśpiewanie 4 zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się uroczyście przy udziale pocztu sztandarowego szkoły.