Międzynarodowy Konkurs „Żywa okładka”

10 stycznia 2022 roku został rozstrzygnięty Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Żywa okładka” zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku. W konkursie wzięło udział 40 uczniów z kraju oraz zagranicy, nadsyłając 26 prac. Przedmiotem konkursu było wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki Kornela Makuszyńskiego.

Laureatką tego konkursu została Edyta Wiśniewska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu, uzyskując II miejsce. Serdecznie gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów.