Spotkania z kulturą


Artystyczny Kogel Mogel to połączenie kultury, sztuki i nauki. Celem przewodnim działań jest poznawanie różnych gatunków muzyki połączonych z działaniami integrującymi artystów z widownią. Przedstawienia tworzą profesjonaliści oraz pasjonaci – muzycy, aktorzy, tancerze, którzy swój talent prezentują w sposób jak najbardziej przystępny danej grupie wiekowej odbiorców.
Cykl 10 spotkań edukacyjno-muzycznych kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Artystyczny Kogel Mogel edukuje młodych ludzi w kierunku artystycznym. Odwiedza szkołę i zaprasza w niesamowitą podróż artystyczną, w poznawaniu obcej kultury, opery, teatru i sali koncertowej. Poprzez te spotkania szkoła stwarza doskonałe warunki do realizacji podstawy programowej, spełniając założenia rozporządzenia MENz 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej w poszczególnych typach szkół, w której mowa jest o obcowaniu z „żywą” muzyką i udziale uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych

Więcej w załączniku…