Wieczór z piosenką

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają…”
Słowa tego cytatu tego towarzyszyły wszystkim zebranym uczestnikom wieczoru z piosenką, który odbył się po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu, 22 listopada 2012r. w dzień wspomnienia Św. Cecylii uważanej za patronkę śpiewu. Wieczór ten był przede wszystkim okazją do wspólnego spotkania się społeczności szkolnej i rodziców. Nie zabrakło także zaproszonych gości a wśród nich: Burmistrza Gminy i Miasta Ślesin pana Mariusza Zaborowskiego, zastępcę burmistrza pana Sławomira Królaka, Wójta Gminy Wilczyn pana Grzegorza Skowrońskiego wraz z małżonką oraz Sołtysa wsi Ostrowąż pana Wojciecha Chmielewskiego. Wspólne śpiewanie poprzedził „Pojedynek na głosy”. Każda z klas 0 – VI przygotowała jedną piosenkę, którą oceniło jury powołane z zaproszonych gości. Spośród siedmiu klas przyznano jedną nagrodę dla klasy III za wykonanie utworu „A ja rosnę i rosnę”. Jednak wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały ciekawe piosenki. Po występach był czas na słodki poczęstunek. W przerwie podczas obrad jury, czas umilił występ zaproszonego Chóru parafialnego z Ostrowąża oraz tańce w wykonaniu Kółka tanecznego działającego w szkole. W dalszej części wieczoru pani dyrektor Elżbieta Jarka zaprosiła wszystkich zebranych do wspólnego śpiewania przy akompaniamencie akordeonu, w wykonaniu pana Stanisława Gołdyna. Wieczór ten był doskonałą okazją do integracji pokoleń. Świat muzyki to ogromne źródło uczuć i pięknych wrażeń. Poprzez takie spotkanie mogliśmy przekazać młodszym tradycje i kulturę, która ukryta jest w pieśniach i piosenkach polskiego repertuaru. Uroczystość przebiegała w serdecznej i życzliwej atmosferze. Koordynatorem całego spotkania była pani Magdalena Ksionszczak.

„Wszystkie kolory świata”

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają…”

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu przystąpiła po raz drugi do Projektu Edukacyjnego UNICEF „Wszystkie kolor świata”, który rozpoczął się w listopadzie 2012r. Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji. Pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne poprzez zebranie środków potrzebnych na ratowanie życia dzieci w Czadzie w Afryce.

W grudniu 2012r. uczniowie całej szkoły zapoznali się z regulaminem i celem projektu. Podczas wspólnego spotkania zaprezentowano materiały na temat projektu. Następnie uczniowie przygotowali specjalną charytatywną laleczkę UNICEF – symbol pomocy. Wszyscy zaangażowanymi w projekcie: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, wykazali się dużą pomysłowością i przygotowali 7 laleczek według szablonu podanego przez UNICEF. Każda laleczka otrzymała „akt urodzenia”, na którym zawarte zostały informacje opracowane przez twórców laleczek na temat obyczajów, koloru skóry, imienia i kraju, z którego laleczka pochodzi.
W dalszym etapie projektu na przełomie stycznia i lutego 2013r. chętne osoby zaopiekowały się wybraną laleczką. Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Czadzie, przekazując na ten cel darowiznę, kwotę w wysokości 10zł;
W przeprowadzonym Projekcie edukacyjnym „Wszystkie Kolory Świata” Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w roku szkolnym 2012/2013 zebrała kwotę w wysokości 75zł; co stanowi pakiet 80 szczepionek przeciw groźnym chorobom tj; polio, odra, cholera, dla dzieci potrzebujących w Czadzie. Kwota ta została przesłana na konto: 04 1020 1026 0000 1102 0204 8577.

Projekt ten był doskonałą okazją do niesienia pomocy innym, społecznej integracji oraz edukacji w zakresie tolerancji. Koordynatorem projektu była pani Magdalena Ksionszczak.
W czasie trwania projektu spośród wszystkich laleczek wyłoniono jedną, która wzięła udział w konkursie na „Najbardziej oryginalną laleczkę”. Konkurs trwa od 25 marca do 8 kwietnia. Laleczka, która reprezentuje naszą szkołę w konkursie to Alana, wykonana przez uczennice klasy IV Sandrę Nowak i jej mamę.
Chcemy prosić Was o oddanie głosu na naszą laleczkę. Użytkownicy Facebooka wchodząc na stronę UNICEF POLAND oraz zakładkę WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA klikając pod zdjęciem naszej laleczki – oddajecie jednocześnie swój głos. Zwycięzcą konkursu zostanie laleczka, która zbierze najwięcej głosów. Nagrodą w konkursie jest wizyta Majki Jeżowskiej na terenie szkoły i wspólna zabawa, na którą już dziś w ramach podziękowania serdecznie Was zapraszamy!

Halloween

W dniu 31 października 2012 r. w naszej szkole w ramach cyklu „Spotkania z kulturą krajów anglojęzycznych” odbyła się akcja poświęcona świętu Haloween przygotowana prze d Elwirę Jeglińską – nauczycielkę języka angielskiego wraz z uczniami naszej szkoły.
Haloween to uroczysość, która jet kultywowana w większości krajów anglojęzycznych, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Święto to wywodzi się najprawdopodobniej z celtyckiego obrządku Samhain, które wiązano z zacieraniem się granicy między światem ludzi żyjących i zmarłych. W celu odsraszania złych duchów 31 października ubierano się w maski, a ganki ozdabiano wykonanymi z brukwi lub rzepy lampionami. Z czasem ww. rośliny zasąpiła wydążona dynia.

Więcej w załączniku…

Spotkania z kulturą


Artystyczny Kogel Mogel to połączenie kultury, sztuki i nauki. Celem przewodnim działań jest poznawanie różnych gatunków muzyki połączonych z działaniami integrującymi artystów z widownią. Przedstawienia tworzą profesjonaliści oraz pasjonaci – muzycy, aktorzy, tancerze, którzy swój talent prezentują w sposób jak najbardziej przystępny danej grupie wiekowej odbiorców.
Cykl 10 spotkań edukacyjno-muzycznych kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Artystyczny Kogel Mogel edukuje młodych ludzi w kierunku artystycznym. Odwiedza szkołę i zaprasza w niesamowitą podróż artystyczną, w poznawaniu obcej kultury, opery, teatru i sali koncertowej. Poprzez te spotkania szkoła stwarza doskonałe warunki do realizacji podstawy programowej, spełniając założenia rozporządzenia MENz 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej w poszczególnych typach szkół, w której mowa jest o obcowaniu z „żywą” muzyką i udziale uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych

Więcej w załączniku…