Halloween

W dniu 31 października 2012 r. w naszej szkole w ramach cyklu „Spotkania z kulturą krajów anglojęzycznych” odbyła się akcja poświęcona świętu Haloween przygotowana prze d Elwirę Jeglińską – nauczycielkę języka angielskiego wraz z uczniami naszej szkoły.
Haloween to uroczysość, która jet kultywowana w większości krajów anglojęzycznych, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Święto to wywodzi się najprawdopodobniej z celtyckiego obrządku Samhain, które wiązano z zacieraniem się granicy między światem ludzi żyjących i zmarłych. W celu odsraszania złych duchów 31 października ubierano się w maski, a ganki ozdabiano wykonanymi z brukwi lub rzepy lampionami. Z czasem ww. rośliny zasąpiła wydążona dynia.

Więcej w załączniku…

Spotkania z kulturą


Artystyczny Kogel Mogel to połączenie kultury, sztuki i nauki. Celem przewodnim działań jest poznawanie różnych gatunków muzyki połączonych z działaniami integrującymi artystów z widownią. Przedstawienia tworzą profesjonaliści oraz pasjonaci – muzycy, aktorzy, tancerze, którzy swój talent prezentują w sposób jak najbardziej przystępny danej grupie wiekowej odbiorców.
Cykl 10 spotkań edukacyjno-muzycznych kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Artystyczny Kogel Mogel edukuje młodych ludzi w kierunku artystycznym. Odwiedza szkołę i zaprasza w niesamowitą podróż artystyczną, w poznawaniu obcej kultury, opery, teatru i sali koncertowej. Poprzez te spotkania szkoła stwarza doskonałe warunki do realizacji podstawy programowej, spełniając założenia rozporządzenia MENz 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej w poszczególnych typach szkół, w której mowa jest o obcowaniu z „żywą” muzyką i udziale uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych

Więcej w załączniku…