W podróży po Europie…

22 listopada odbyło się podsumowanie wspólnego projektu „W podróży po Europie…”, uczniowie klas VII-VIII pod opieką p. B Zalewskiej – Radziejewskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny. Każda z klas IV – VIII po wylosowaniu jednego z kraju państw europejskich miała za zadaniu udekorować odpowiednio drzwi klasowe, uwzględniając najważniejsze informacje o danym państwie.